Loading...

Szenefest 2012

Rathaus, am Do 30.08.2012

Christian Oxonitsch lud zum Szenefest ins Rathaus. Bei lauen Temperaturen feierten im Hof u.a. Birgit Sarata, Norbert Blecha, Andy Lee Lang, Jazz Gitti u.v.a.