Loading...

Belvedere Urban Garden

Kursalon, am Di 22.08.2017

Im Park hinterm Kursalon Wien gibt es auch heuer wieder den Belvedere Urban Garden. Zum VIP Opening kamen u.a. Niki Osl, Anelia Peschev, Rebecca Rapp, u.v.a.